Konferencja naukowa
„Znękany świat – czy psychoterapia może nam pomóc.
Między nadzieją a iluzją”

30.08-1.09.2018

Program konferencji:

30.08

13:30 otwarcie konferencji

13:45-15:00 panel inauguracyjny z udziałem prelegentów, moderatorka: Anna Król-Kuczkowska

15:00-16:00 Nancy McWilliams, Dlaczego psychoterapia to za mało, żeby ocalić świat

16:00-16:30 przerwa kawowa

16:30-17:30 Cezary Żechowski, Systemy emocjonalne a konstruowanie systemów społecznych – niepodjęty wątek refleksji Jaaka Pankseppa

17:30-18:00 Wojciech Eichelberger, Ego jako obiekt. Kryzysy tożsamości czy zmiana świadomościowa?

18:00-18:45 Zofia Milska-Wrzosińska, Psychoterapia – zarzewie rewolucji czy utrwalanie świata zastanego?

18:45 – lampka wina

31.08

9:30-10:15 Krystyna Drat-Ruszczak, Narcyzm i borderline. Zniekształcenia obrazu Ja jako odpowiedź na współczesny «znękany» świat

10:15-11:00 Robert Neborsky, Na progu masowego zniszczenia. Czy psychoterapia może zapobiec naszemu kolektywnemu samounicestwieniu? Lekcje Freuda, Junga i Davanloo dotyczące tego aspektu ludzkiej psychiki

11:00-11:30 przerwa kawowa

11:30-12:30 Jonathan Shedler, Ścieżki nadziei i cierpienia. Wzorce osobowościowe w psychoterapii i w życiu

12:30-13:15 Maciej Pilecki, Rodzice i psychopatologia dzieci. Odpowiedzialność? Bezradność? Wpływ?

13:15-14:30 przerwa obiadowa

14:30-15:15 Michael Garrett, Psychoza jako następstwo społecznego kryzysu i leczenie jej za pomocą psychoterapii

15:15-16:45 Patricia Coughlin, Co się stało z konfliktem edypalnym?

16:45-17:15 przerwa kawowa

17:15-18:00 Irena Namysłowska, Czy psychoterapia może pomóc światu – narcyzm czy pokora?

18:00-19:00 Katarzyna Schier, Kiedy znękani psychoterapeuci mogą pomóc innym? Doświadczenia traumatyczne «zapisane» w ciele

19:00 sesja plakatowa i lampka wina

1.09

9:30-10:15 Mario Mikulincer, Bezpieczna więź jako podstawowe źródło rezyliencji, zdrowia psychicznego i procesu zdrowienia

10:15-11:00 Rafał Bornus, Co może psychoterapeuta par wobec znękanych związków

11:00-11:30 przerwa kawowa

11:30-12:30 Leanne Campbell, Praca nad traumą z perspektywy teorii przywiązania i terapii skoncentrowanej na emocjach

12:30-13:30 Bogdan de Barbaro, Psychoterapeuta jako obywatel. Doświadczenia własne i nie własne

13:30-14:15 przerwa obiadowa

14:30-16:15 podsumowujący panel dyskusyjny z udziałem prelegentów

16:15 zakończenie konferencji

 

Godziny wystąpień poszczególnych prelegentów mogą ulec zmianie.

Konferencja naukowa odbędzie się w Pałacu i Folwarku Łochów www.palaclochow.pl
Podając przy zgłoszeniu hasło „czterdziestolecie Laboratorium Psychoedukacji”, otrzymują Państwo szansę skorzystania ze specjalnej oferty cenowej ośrodka.

Aktualna cena udziału w konferencji wynosi 690 złotych.

Opłaty należy dokonać na konto Laboratorium Psychoedukacji:
ALIOR BANK S.A. numer rachunku: 02 2490 0005 0000 4600 5240 4543 z dopiskiem „Konferencja Naukowa”.

Zwrot całej kwoty jest możliwy do 10 grudnia 2017 roku. Po tym terminie do 15 lutego 2018 roku możliwy jest zwrot z potrąceniem 35%. Od 15 lutego do 31 kwietnia 2018 roku możliwy jest zwrot wpłaty z potrąceniem 50%. Po upływie tego terminu wpłata jest bezzwrotna, istnieje jednak możliwość przepisania wpłaty na inną osobę.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl