Krystyna Drat-Ruszczak

Laboratorium Psychoedukacji - Krystyna Drat-Ruszczak

Krystyna Drat-Ruszczak jest profesorem w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz wieloletnią kierowniczką Katedry Zastosowań Psychologii i Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia na wydziale tego uniwersytetu w Sopocie. Interesuje się wpływem zmian społecznych na współczesne zaburzenia osobowości, psychopatologią Ja, diagnozą psychologiczną i psychoterapią, znaczeniem metafory i bajek. Jej prace dotyczą pojęć psychoanalizy, mechanizmów schizofrenii, narcyzmu i psychospołecznych determinant uciszania się kobiet. Główna praca: „Poznanie i emocje w schizofrenii: różnicujący wpływ kontekstu społecznego”. Przez wiele lat prowadziła psychoterapię pacjentów psychotycznych na oddziałach psychiatrycznych w szpitalu we Fromborku i szpitalu psychiatrycznym Srebrzysko w Gdańsku.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl