Mario Mikulincer

Laboratorium Psychoedukacji - Mario Mikulincer

Mario Mikulincer jest autorem ponad czterystu artykułów i rozdziałów w publikacjach zbiorowych oraz współredaktorem siedmiu książek dotyczących badań nad teorią więzi, teorii opanowania trwogi, regulacji emocji, traumy i procesów posttraumatycznych oraz radzenia sobie z doświadczeniami stanowiącymi źródło stresu. Od 1992 Mario Mikulincer posiada tytuł profesora psychologii. Pełnił funkcję kierownika wydziału psychologii na uniwersytecie Bar-Ilan (1995-1999), kierownika katedry studiów interdyscyplinarnych na tej uczelni (2001-2004) oraz dziekana szkół policealnych przy uniwersytecie Bar-Ilan (2004-2006). W 2007 roku założył Szkołę Psychologii im. Barucha Ivchera w Interdyscyplinarnym Centrum Herzliya i pełnił w niej funkcję dziekana do 2014 roku. W latach 2014-2017 był rektorem tego centrum. Mario Mikulincer jest też członkiem kolegiów redakcyjnych kilkunastu czasopism poświęconych psychologii społecznej i psychologii osobowości, w latach 2010-2015 był redaktorem prowadzącym Journal of Social and Personal Relationships. W 2004 roku otrzymał nagrodę EMET Prize w kategorii nauki społeczne za wkład w rozwój psychologii.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl